ale cóż...


ale cóż...
ale cóż... {{/stl_13}}{{stl_7}}'zwrot wprowadzający dalszą część wypowiedzi, podkreślający kontrast między obu jej częściami, wyrażający żal, że pomimo czyichś usiłowań coś nie mogło się stać': {{/stl_7}}{{stl_10}}Graliśmy świetnie, ale cóż, przeciwnicy byli lepsi. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • cóż — I {{/stl 13}}{{stl 8}}zaim. D. czegoż || czegóż, C. czemuż, B. cóż, NMc. czymże, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} wzmocniona forma zaimka {{/stl 7}}{{stl 8}}co {{/stl 8}}{{stl 7}} : {{/stl 7}}{{stl 10}}Cóż ty wyprawiasz? Czegoż się można po nich… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ale — I {{/stl 13}}{{stl 8}}spój. {{/stl 8}}{{stl 7}} łączy zdania współrzędne lub równorzędne człony zdania o treści przeciwstawnej, skontrastowanej; wprowadzany fragment wypowiedzi jest często zastrzeżeniem do treści poprzedzających; lub : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • cóż — D. czegoż a. czegóż, C. czemuż, B.=M., NMs. czymże, blm wzmocniony zaimek co a) w zn. 1: O cóż ci chodzi? Cóż to za mina? Cóż to, dlaczego nie wstajesz? Czegoż wam jeszcze trzeba? Czymże chcesz być? ◊ Ale cóż… «wyrażenie ekspresywne,… …   Słownik języka polskiego

  • ale — 1. «spójnik wyrażający przeciwieństwo, kontrast lub odmienne treści, łączący zdania współrzędne lub równorzędne części zdania (z przeczeniem lub bez przeczenia); lecz» Słońce świeci, ale wieje zimny wiatr. Biednie, ale czysto. Położył się… …   Słownik języka polskiego

  • skrzydło — 1. Biec, pędzić itp. jak na skrzydłach «biec, pędzić itp. bardzo szybko, z radością, z ochotą»: – Kiedy dostałam tę posadę, byłam zachwycona – opowiada Sonia, była konsultantka wielkiej firmy konsultingowej. – Pędziłam tam jak na skrzydłach,… …   Słownik frazeologiczny

  • farciarz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos V, lm M. e, D. y, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} osoba mająca fart : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ale cóż, są farciarze i my, pechowcy. (CzK) {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Home Newcastle — is a football song by Busker sung by Newcastle United supporters. It has Geordie words in the song. This is usually sung when a group of supporters march on to St. James Park before a match.For more details about Ronnie Lambert, author of Home… …   Wikipedia

  • Gott — 1. Ach du grosser Gott, was lässt du für kleine Kartoffeln wachsen! – Frischbier2, 1334. 2. Ach Gott, ach Gott, seggt Leidig s Lott, all Jahr e Kind on kein Mann! (Insterburg.) – Frischbier2, 1335. 3. Ach, du lieber Gott, gib unserm Herrn ein n… …   Deutsches Sprichwörter-Lexikon

  • literature — /lit euhr euh cheuhr, choor , li treuh /, n. 1. writings in which expression and form, in connection with ideas of permanent and universal interest, are characteristic or essential features, as poetry, novels, history, biography, and essays. 2.… …   Universalium

  • to — I → ten II ndm 1. «partykuła o charakterze ekspresywnym, wyróżniająca lub wzmacniająca wyrazy, którym towarzyszy, lub zdania i części zdania, w których jest użyta, wzmacniająca też inne partykuły i spójniki (np. i, bo, no, a, ano, tak)» Od kiedy… …   Słownik języka polskiego